VII Międzynarodowa Konferencja
Projekty Regionalne i Lokalne
- zarządzanie ryzykiem projektu


12-13 czerwca 2017 r.