VII Międzynarodowa Konferencja
Projekty Regionalne i Lokalne
- zarządzanie ryzykiem projektu


12-13 czerwca 2017 r.
 
 
 

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PROJEKTY REGIONALNE I LOKALNE - NAJLEPSZE PRAKTYKI

Już po raz trzeci 21 maja 2013 roku w Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Projekty regionalne i lokalne”. Pomysłodawcą i organizatorem konferencji jest Zakład Zarządzania Projektami Lokalnymi i Regionalnymi działający w Katedrze Badań Strategicznych i Regionalnych na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Urząd Miasta Radzionków. Współorganizatorem tegorocznej konferencji została Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach, a partnerem po raz kolejny AFITEP – francuskojęzyczne stowarzyszenie zarządzania projektami.

Bodźcem do zorganizowania cyklicznej konferencji naukowej stała się dla pracowników Zakładu Zarządzania Projektami Lokalnymi i Regionalnymi konstatacja, iż działalność Zakładu nie może ograniczać się wyłącznie do kształcenia kadr dla samorządów terytorialnych, lecz powinna być rozszerzona między innymi o współpracę z samorządami lokalnymi, sferą biznesu i innymi ośrodkami naukowo – badawczymi w Polsce i za granicą. Celem tegorocznej konferencji była wymiana doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk zdobytych przez samorząd lokalny, sektor nauki oraz przedstawicieli świata biznesu w realizacji lokalnych i regionalnych projektów rozwojowych. Do udziału zostali zaproszeni zarówno pracownicy sfery nauki, zajmujący się problematyką zarządzania lokalnymi projektami rozwojowymi, jak i przedstawiciele samorządów lokalnych i sfery biznesu. Tematyka konferencji koncentrowała się na zastosowaniu najlepszych praktyk w planowaniu, realizacji, monitoringu i kontroli lokalnych i regionalnych projektów rozwojowych. Goście zostali przywitani przez organizatorów konferencji: dr. Gabriela Tobora, Burmistrza Radzionkowa, oraz prof. UE dr. hab. Henryka Brandenburga, Kierownika Zakładu Zarządzania Projektami Lokalnymi i Regionalnymi. Pierwszy referat wygłosił na temat sukcesu projektu publicznego i warunków jego osiągnięcia Pan prof. UE dr hab. Henryk Brandenburg. Następnie Pan prof. UQ dr Kazimierz Zaraś z Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue wskazał na zastosowanie metodyki DRSA w selekcji projektów planu pólnocno Quebecois, a Panowie prof. UE dr hab. Sigmund Barczyk oraz dr Artur Ochojski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na przykładzie studium przypadku w Szwecji przedstawili kwestię przejścia od polityki i zarządzania w miastach do współdziałania w perspektywie kompleksowych wyzwań rozwoju lokalnego. Ostatni referat pierwszej sesji plenarnej wygłosił na temat dylematów rozwoju lokalnego w drugiej dekadzie XXI wieku Pan prof. dr hab. Stanisław Korenik z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Rozpoczęta na sali obrad dyskusja na podjęte przez referentów tematy, przeniosła się w trakcie przerwy kawowej do foyer, a następnie uczestnicy konferencji wrócili na salę by móc uczestniczyć w drugiej sesji plenarnej, którą wskutek niemożliwości przybycia, otworzyło multimedialne wystąpienie Pani Martine Miny, Prezydent AFITEP, na temat kompetencji w projektach. Metodyczne aspekty opracowania i wdrażania Regionalnej Strategii Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 przedstawił Pan dr Bogumił Szczupak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a Pan Józef Chęciński wygłosił referat o możliwościach zastosowania narzędzi informatycznych do zarządzania projektami realizowanymi przez władze samorządowe. Sesję zakończyła prezentacja Pani prof. PWr dr hab. inż. Doroty Kuchty z Politechniki Wrocławskiej na temat metod zarządzania ryzykiem projektów realizowanych przez jednostki samorządowe.

Po krótkiej przerwie obiadowej uczestnicy konferencji udali się do sal w których odbywały się dwie równoległe sesje panelowe. Tematem przewodnim pierwszej sesji panelowej były najlepsze praktyki w planowaniu i realizacji projektów biznesowych. Moderatorem sesji został Pan prof. dr hab. Krystian Heffner z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a swoje referaty wygłosiło czworo prelegentów. Pani mgr Natalia Krawczyszyn z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jako przykład zastosowania teorii klastrów w turystyce przedstawiła polsko-czeskie projekty transgraniczne. Pan prof. UE dr hab. Maciej Nowak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zaprezentował zarządzanie portfelem projektów w ujęciu dynamicznym a Pani mgr Ilona Jerzok, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej, oraz Pani mgr inż. Marzena Podgórska z Politechniki Śląskiej w Gliwicach na przykładzie wybranego projektu omówiły proces zarządzania ryzykiem.

Moderatorem drugiej sesji panelowej był Pan prof. UE dr hab. Florian Kuźnik z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a obszarem tematycznym w którym poruszali się uczestnicy panelu były najlepsze praktyki w planowaniu i realizacji projektów publicznych. Referat na temat dobrych praktyk Żor jako miasta innowacyjnych projektów przedstawiła Pani mgr Katarzyna Ficek - Wojciuch z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pan mgr inż. Piotr Skrabaczewski, Zastępca Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry, dokonał analizy prywatyzacji przedsiębiorstwa energetycznego na przykładzie MPEC w Tarnowskich Górach. Prezentacja Pana prof. Artura Santa Catariny z Universidade Federal de Santa Catarina na temat zarządzania projektem w przedsiębiorczości i kwestii łatwiejszego opracowania mocnego biznes planu, którą ze względu na nieobecność prelegenta przedstawił prof. Marek Pliszkiewicz, dyrektor Centrum Badań i Studiów Europejskich, oraz prof. H. Brandenburg, zamknęła obrady tej sesji.

Ożywiona dyskusja w panelach trwałaby zapewne znacznie dłużej, gdyby nie ściśle określone ramy trwania konferencji. Podsumowania poszczególnych paneli dokonali ich moderatorzy, a następnie obrady konferencji zakończył, dziękując gościom za przybycie, zapraszając jednocześnie w kolejnym roku, Pan prof. H. Brandenburg.

Pan dr G. Tobor dziękując za przybycie, wygłoszone referaty i ciekawą dyskusję, zaprosił gości na uroczystą kolację, w trakcie której trwały dalsze dyskusje i nawiązywanie kontaktów, a która definitywnie zakończyła III Konferencję Naukową pt. „Projekty regionalne i lokalne – najlepsze praktyki”.

Marek Magdoń