VII Międzynarodowa Konferencja
Projekty Regionalne i Lokalne
- zarządzanie ryzykiem projektu


12-13 czerwca 2017 r.
 
 
 

Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Urząd Miasta Radzionków serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konferencji „Projekty regionalne i lokalne – zarządzanie ryzykiem projektu”, która odbędzie się w dniach 12-13 czerwca 2017 r. w Centrum Kultury Karolinka w Radzionkowie.

O KONFERENCJI

Tematyka konferencji koncentrować się będzie na wyzwaniach i zagrożeniach związanych z planowaniem i realizacją projektów rozwoju w wymiarze lokalnym i regionalnym. Każde działanie związane jest z ryzykiem niepowodzenia. Ryzyko wystąpienia takich sytuacji w przypadku realizacji projektów jest znacznie większe, aniżeli w realizacji zadań powtarzalnych takich, jak produkcja seryjna. Realizacja każdego projektu, którego celem jest „utworzenie rzeczywistości (produktu, usługi), dla której nie ma jeszcze odpowiednika” z definicji związana jest z prawdopodobieństwem wystąpienia sytuacji trudnych, a niekiedy wręcz niemożliwych do przewidzenia, których konsekwencje mogą spowodować znaczne odchylenie rzeczywistości od przewidywań. Ryzyko odchyleń może wystąpić na każdym etapie realizacji projektu, a jego źródła mogą być wszelakiego rodzaju, począwszy od złej organizacji prac projektowych, braku komunikacji z interesariuszami projektu, niewłaściwego rozeznania ich potrzeb, a na nieprzestrzeganiu założonych parametrów wyjściowych skończywszy.

Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń zdobytych przez samorząd lokalny i regionalny, sektor nauki oraz przedstawicieli świata biznesu na temat stosowanych metod i technik zarządzania ryzykiem projektu z uwzględnieniem roli i kompetencji interesariuszy lokalnych i regionalnych projektów rozwojowych.
Do udziału w Konferencji zapraszamy zarówno pracowników sfery nauki, zajmujących się problematyką zarządzania lokalnymi projektami rozwojowymi, jak i przedstawicieli samorządów lokalnych i sfery biznesu.
W trakcie Konferencji przewidziane są cztery sesje plenarne.
Zachęcamy do udziału w dyskusji w toku obrad konferencyjnych, przedstawienia swoich rozważań teoretycznych, doświadczeń oraz wyników przeprowadzonych badań w formie referatów, które po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną wydrukowane w monografii naukowej.