VII Międzynarodowa Konferencja
Projekty Regionalne i Lokalne
- zarządzanie ryzykiem projektu


12-13 czerwca 2017 r.
 
 
 

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

Honorowy Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Henryk Brandenburg (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Przewodniczący

Prof. UE dr hab. Adam Drobniak (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Członkowie

Prof. dr hab. inż. Józef Bendkowski (Politechnika Śląska w Gliwicach)
Prof. Adolphe Eyambe Ekalle (Institute Panafrican pour le Developpement)
Prof. PO dr hab. inż. Joachim Foltys (Politechnika Opolska)
Prof. André Gbodossou (Université du Québec)
Prof. Joseph Hanna (Université de Valenciennes)
Prof. dr hab. Krystian Heffner (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Prof. Hamdjatou Kane (Université du Québec)
Prof. ATH dr hab. Janusz Klisiński (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Prof. Nataliia Konstantiuk (Państwowy Uniwersytet Techniczny w Tarnopolu im. Ivana Puluja)
Prof. dr hab. Stanisław Korenik (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Prof. US dr hab. Barbara Kryk (Uniwersytet Szczeciński)
Prof. dr hab. Florian Kuźnik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Prof. dr hab. Krzysztof Malik (Politechnika Opolska)
Prof. UE dr hab. Maciej Nowak (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Prof. dr hab. Olena Panukhnyk (Państwowy Uniwersytet Techniczny w Tarnopolu im. Ivana Puluja)
Prof. Sylvain Petit (Université de Valenciennes)
Prof. Marc-Urbain Proulx (Université du Québec)
Prof. UE dr hab. Zbigniew Przybyła (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Prof. Artur Santa Catarina (Universidade Federal de Santa Catarina)
Prof. Mohamed L. Sidmou (Université Cadi Ayyad Marrakech)
Prof. Kazimierz Zaraś (Université du Quebec)