VII Międzynarodowa Konferencja
Projekty Regionalne i Lokalne
- zarządzanie ryzykiem projektu


12-13 czerwca 2017 r.
 
 
 

KONTAKT

ADRES E-MAIL

zaklad.projektow@ue.katowice.pl


ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
ul. 1-go Maja 50, 40-287 Katowice
tel./fax (0-32) 257 74 13


KONTO BANKOWE KONFERENCJI

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1-go Maja 50, 40-287 Katowice
NIP: 634 000 88 25
ING Bank Śląski S.A., Katowice
Nr 65 1050 1214 1000 0007 0000 7974
z dopiskiem: „PROJEKTY 2017”