VII Międzynarodowa Konferencja
Projekty Regionalne i Lokalne
- zarządzanie ryzykiem projektu


12-13 czerwca 2017 r.
 
 
 

REJESTRACJA

W celu zarejestrowania się należy wypełnić formularz zgłoszeniowy
i przesłać go na adres mailowy konferencji: zaklad.projektow@ue.katowice.pl
lub na adres komitetu organizacyjnego:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
ul. 1-go Maja 50, 40-287 Katowice

Zgłoszenia wraz z tematem referatu i streszczeniem należy przesyłać w terminie do 10 kwietnia 2017 r.

Powiadomienie autorów o zakwalifikowaniu referatów przez Komitet Naukowy nastąpi 24 kwietnia 2017 r.

Do dnia 15 maja 2017 r. należy uiścić opłatę konferencyjną i przesłać pełen tekst referatu na adres mailowy komitetu organizacyjnego

Opłatę należy wpłacić na konto bankowe konferencji:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1-go Maja 50, 40-287 Katowice
NIP: 634 000 88 25
ING Bank Śląski S.A., Katowice
Nr 65 1050 1214 1000 0007 0000 7974
z dopiskiem: „PROJEKTY 2017”


  • Koszty uczestnictwa w Konferencji (nocleg po I dniu, materiały konferencyjne, publikacja, posiłki, przerwy kawowe, podatek VAT itp.)wynoszą 800 pln.
  • Koszty uczestnictwa w Konferencji bez noclegu lub bez publikacji wynoszą 500 PLN.
  • Koszty uczestnictwa w Konferencji bez noclegu i publikacji wynoszą 200 PLN.
  • Istnieje możliwość zarezerwowania dodatkowo płatnych opcjonalnych noclegów.