Informacje

Artykuły zgłoszone na MZBO'14 są obecnie recenzowane.
W kwietniu 2015 recenzje będą przesyłane do autorów. Artykuły należy sformatować zgodnie z nowymi wskazówkami Wydawnictwa UE.


W 2015 roku organizatorem konferencji będzie Katedra Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

Witamy na stronie
Ogólnopolskiej Konferencji
Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych

Konferencja jest organizowana corocznie przez:

  • Katedrę Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  • Katedrę Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  • Katedrę Badań Operacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego
  • Katedrę Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

W 2015 roku organizotorem Naszej Konferencji jest Katedra Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Celem tej cyklicznej konferencji jest zgromadzenie pracowników nauki specjalizujących się w badaniach operacyjnych i stworzenie forum umożliwiającego prezentację ich osiągnięć i wymianę doświadczeń z prowadzonych badań naukowych. Preferowane są wystąpienia młodych pracowników nauki. Dyskusja ukierunkowana jest także na ocenę jakości prezentacji badań.

© rdb