Informacje

Artykuły zgłoszone na MZBO'14 są obecnie recenzowane.
W kwietniu 2015 recenzje będą przesyłane do autorów. Artykuły należy sformatować zgodnie z nowymi wskazówkami Wydawnictwa UE.


W 2015 roku organizatorem konferencji będzie Katedra Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.Komitet Naukowy Konferencji 2014

Komitet Naukowy
Ogólnopolskiej Konferencji
Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych '14

 • Donata Kopańska-Bródka - Przewodnicząca
 • Jan B. Gajda (Uniwersytet Łódzki)
 • Stefan Grzesiak (Uniwersytet Szczeciński)
 • Bogumił Kamiński (SGH w Warszawie)
 • Ewa Konarzewska-Gubała (UE we Wrocławiu)
 • Dorota Kuchta (Politechnika Wrocławska)
 • Maciej Nowak (UE w Katowicach)
 • Marek Nowiński (UE we Wrocławiu)
 • Krzysztof Piasecki (UE w Poznaniu)
 • Juliusz Siedlecki (UE we Wrocławiu)
 • Józef Stawicki (UMK w Toruniu)
 • Tadeusz Trzaskalik (UE w Katowicach)
© rdb