Informacje

Artykuły zgłoszone na MZBO'14 są obecnie recenzowane.
W kwietniu 2015 recenzje będą przesyłane do autorów. Artykuły należy sformatować zgodnie z nowymi wskazówkami Wydawnictwa UE.


W 2015 roku organizatorem konferencji będzie Katedra Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.Komitet Organizacyjny Konferencji 2014

Komitet Organizacyjny
Ogólnopolskiej Konferencji
Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych '14

  • Renata Dudzińska-Baryła - sekretarz
  • Agata Gluzicka
  • Ewa Michalska
  • Beata Humańska

Adres korespondencyjny:

      „MZBO ’14”
      Katedra Badań Operacyjnych
      Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
      ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice

      e-mail: mzbo[w domenie]ue.katowice.pl

      tel: 32-257-74-71
      http://web.ue.katowice.pl/mzbo2014

© rdb