Informacje

Artykuły zgłoszone na MZBO'14 są obecnie recenzowane.
W kwietniu 2015 recenzje będą przesyłane do autorów. Artykuły należy sformatować zgodnie z nowymi wskazówkami Wydawnictwa UE.


W 2015 roku organizatorem konferencji będzie Katedra Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.Program i streszczenia


Ogólnopolska Konferencja
Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych '14

program konferencji data aktualizacji: 9.10.2014

streszczenia referatów data aktualizacji: 10.10.2014

© rdb