Informacje

Artykuły zgłoszone na MZBO'14 są obecnie recenzowane.
W kwietniu 2015 recenzje będą przesyłane do autorów. Artykuły należy sformatować zgodnie z nowymi wskazówkami Wydawnictwa UE.


W 2015 roku organizatorem konferencji będzie Katedra Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.HISTORIA KONFERENCJI

Na konferencji w 2006 w Mąchocicach, prof. Tadeusz Trzaskalik jednym z nas przypomniał a innym przedstawił historię naszej konferencji. Prezentacja znajduje się w pliku.


2014, 19-21 października, Ustroń

Metody i zastosowania badań operacyjnych '14

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


2013, 20-22 października, Tuszyn-Las

Metody i zastosowania badań operacyjnych '13

Uniwersytet Łódzki


2012, 23-25 września, Kórnik

Metody i zastosowania badań operacyjnych '12

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


2011, 16-18 października, Trzebieszowice

Metody i zastosowania badań operacyjnych '11

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


2010, 10-12 października, Podlesice koło Kroczyc

Metody i zastosowania badań operacyjnych '10

Akademia Ekonomiczna w Katowicach


2009, 18-20 października, Cedzyna koło Kielc

Metody i zastosowania badań operacyjnych '09

Uniwersytet Łódzki


2008, 19-21 października, Trzebieszowice

Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych 2008

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu


2007, 21-23 października, Ustroń

Metody i zastosowania badań operacyjnych '07

Akademia Ekonomiczna w Katowicach


2006, 15-17 października, Mąchocice

Metody i zastosowania badań operacyjnych

Uniwersytet Łódzki


2005, 16-18 października, Duszniki Zdrój

Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych 2005

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu


2004, 10-12 października, Podlesice

Metody i zastosowania badań operacyjnych '04

Akademia Ekonomiczna w Katowicach


2003, 27-28 października, Łódź

Metody i zastosowania badań operacyjnych

Uniwersytet Łódzki


2002, 23-24 września, Radom, Jedlnia-Letnisko

Metody i zastosowania badań operacyjnych

Politechnika Radomska


2001, 15-16 października, Duszniki Zdrój

Metody i zastosowania badań operacyjnych

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu


2000, 15-17 października, Ustroń

Metody i zastosowania badań operacyjnych

Akademia Ekonomiczna w Katowicach


1999, 16-17 listopada, Ustroń

Metody i zastosowania badań operacyjnych '99

Uniwersytet Łódzki


1998, 4-6 października, Karpacz

Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu


1997, 19-22 października, Ustroń

Metody i zastosowania badań operacyjnych

Akademia Ekonomiczna w Katowicach


1996, 14-15 października, Łódź

Zastosowania badań operacyjnych

Uniwersytet Łódzki


1995, 18-20 października, przełęcz Tąpadła koło Sobótki

Systemy wspomagania decyzji grupowych

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu


1994, 13-15 października, Ustroń

Podejmowanie decyzji w warunkach niepełnej informacji
- systemy wspomgania decyzji

Akademia Ekonomiczna w Katowicach


1993, 28-29 października, Poznań

Badania operacyjne w zarządzaniu firmami i przedsięwzięciami

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu


1991, koło Jeleniej Góry

nazwa konferencji nie jest znana

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu


1990, 14-16 maja, Ustroń-Jaszowiec

Metody optymalizacyjne i ich zastosowania w gospodarce narodowej

Akademia Ekonomiczna w Katowicach


1989, 7-10 maja, Rokosowo koło Leszna

W kierunku integralnych systemów wspomagania decyzji

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu


1988, 9-11 maja, Bielsko-Biała

Badania operacyjne, teoria i zastosowania w gospodarce

Akademia Ekonomiczna w Katowicach


1987, 4-7 maja, Lasocin

Modele decyzyjne w warunkach niepełnej informacji

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu


1986, 5-8 maja, Ustroń-Jaszowiec

Metody optymalizacyjne i ich zastosowanie w gospodarce narodowej

Akademia Ekonomiczna w Katowicach


1985, 6-8 maja, Bolesławów

Badania operacyjne w ekonomice i zarządzaniu

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu


1981, 19-21 października, Maków Podhalański

Badania operacyjne w praktyce gospodarczej

Akademia Ekonomiczna w Katowicach


1980, 1-4 października, Wrocław

Badania operacyjne w ekonomice i zarządzaniu

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu


1979, 5-7 listopada, Łagów

Badania operacyjne w ekonomice i zarządzaniu

Uniwersytet Warszawski


1978, 6-8 listopada, Jeleniów koło Kudowy

Zastosowanie metod sieciowych w praktyce gospodarczej

Akademia Ekonomiczna w Katowicach

© rdb