Facebook Twitter YouTube E-mail RSS
magnify
Home REKRUTACJA

REKRUTACJA


Każdy, kto będzie uczestniczyć w jakimkolwiek spotkaniu KNMF „QUANTUM” zostanie uznany za Kandydata na Członka Koła, jeżeli wyrazi na to chęć.

Decyzję o przyznaniu tytułu Członka Zwykłego KNMF „QUANTUM” podejmuje Zarząd Koła na podstawie poniższych warunków:

 1. Obecność na spotkaniach  (frekwencja na poziomie minimum 50% w okresie co najmniej jednego (pełnego) semestru studiów);
 2. Spełnienie co najmniej jednego z dwóch warunków:
 • AKTYWNY udział w minimum jednym projekcie organizowanym przez Koło;
 • opracowanie oraz zaprezentowanie prostego modelu finansowego
 • nagranie samouczka dotyczącego programowania w VBA
Każdemu Kandydatowi na Członka Koła przysługuje okres próbny. Jeżeli w okresie 3 miesięcy frekwencja wyniesie minimum 75%, a dana osoba wykaże się aktywnością, można ubiegać się o tytuł Członka Zwykłego. Ostateczną decyzję podejmie Zarząd Koła.

JAKIE PRAWA MA CZŁONEK ZWYKŁY?

 • starania się o zaświadczenie za udział w Kole;
 • uzyskania dostępu do materiałów i pomocy naukowych Koła;
 • wyjazdu na konferencje jako reprezentant Koła;
 • zgłaszania wszelkich wniosków i zapytań do Zarządu Koła;
 • uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków Koła;
 • inne wynikające ze Statutu Koła (Art. 3. §4. litera e).
Członek Zwykły nabywa również obowiązki wynikające ze Statutu Koła (Art. 3. §4. litera f)
Wszystkie szczegóły dotyczące warunków członkostwa w Kole znajdują się w Uchwale Zarządu nr 03/2012

 

Członków Koła prosimy o uzupełnienie Fomularza.
© KNMF "QUANTUM"
credit

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress