Facebook Twitter YouTube E-mail RSS
magnify
Home OPIEKUN KOŁA

OPIEKUN KOŁA


dr JAN KACZMARZYK

 

Jan KaczmarzykPracuje w Katedrze Finansów Publicznych na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń. Zajmuje się ilościowymi aspektami zarządzania ryzykiem działalności gospodarczej przedsiębiorstw, w tym w szczególności procesem modelowaniem ryzyka z wykorzystaniem zaawansowanych technik informatycznych (w tym w szczególności programowania obiektowego).
Interesuje się również specyfiką mechanizmów funkcjonowania instytucji zbiorowego inwestowania oraz ich wpływem na rynki finansowe. Zajmuje się działalnością doradczą na rzecz przedsiębiorstw, w tym szczególności sporządzaniem analiz finansowych i analiz ryzyka w związku z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych. W wolnym czasie uwielbia odwiedzać nowe miejsca, fotografować i zanurzać się w świecie gier komputerowych.

 

 

Prowadzone zajęcia:

  1. Modelowanie finansowe z użyciem arkusza kalkulacyjnego;
  2. Zaawansowane wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego;
  3. Excel i VBA w analizach i modelowaniu finansowym.

 

Ważniejsze publikacje poświęcone tematyce modelowania finansowego i modelowania ryzyka:

  1. A subjective approach in risk modeling using simulation techniques, w: Wieczorek-Kosmala M., Znaniecka K.: Risk Perception in financial and non-financial entities, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, W DRUKU;
  2. Metody symulacyjne w poszerzonej analizie wrażliwości (współautor Tomasz Zieliński), w: K. Znaniecka, Witold Gradoń: System bankowy i rynki finansowe w warunkach globalnego kryzysu finansowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010;
  3. Wybrane aspekty wykorzystania metod symulacyjnych w ocenie ryzyka działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, w: Zeszyt Naukowy Nr 142: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010;
  4. Modelowanie finansowe z użyciem arkusza kalkulacyjnego (współautor T. Zieliński), Wydawnictwo AE, Katowice 2010;
  5. Program ToJa Risk w analizie ryzyka inwestycyjnego (współautor T. Zieliński), w: B. Kołosowska, Współczesne finanse. Stan i perspektywy finan-sów przedsiębiorstw i ubezpieczeń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008

Więcej informacji i kontakt z Opiekunem na: www.jankaczmarzyk.pl

© KNMF "QUANTUM"
credit

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress