Steves free web site templates


XXVII KONFERENCJA NAUKOWA

SYSTEMY WSPOMAGANIA ORGANIZACJI SWO'2012
CREATIVITY SUPPORT SYSTEMS CSS'2012


X KONFERENCJA NAUKOWO DYDAKTYCZNA NTIE


15 - 17 paĽdziernika 2012




Organizator

Katedra Informatyki - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Współorganizator

Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej