Steves free web site templates


XXIX KONFERENCJA NAUKOWA

SYSTEMY WSPOMAGANIA ORGANIZACJI SWO'2014
CREATIVITY SUPPORT SYSTEMS CSS'201421 - 22 paĽdziernika 2014
Organizator:

Katedra Informatyki - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Patronat Konferencji:

Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej