Tomasz Żądło

 

Department of Statistics, Econometrics and Matematics

University of Economics in Katowice

 

Katedra Statystyki, Ekonometrii i Matematyki   

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach   

 

 

About me   |   O mnie

 

CONTACT   |   KONTAKT

 

For students   |   Dla studentów

 

 

 

Tomasz Zadlo website

Tomasz Żądło website