Informacje

Artykuły zgłoszone na MZBO'14 są obecnie recenzowane.
W kwietniu 2015 recenzje będą przesyłane do autorów. Artykuły należy sformatować zgodnie z nowymi wskazówkami Wydawnictwa UE.


W 2015 roku organizatorem konferencji będzie Katedra Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.Tematyka

Tematyka referatów
Ogólnopolskiej Konferencji
Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych '14

  • modelowanie i optymalizacja na rynku kapitałowym i ubezpieczeniowym
  • zastosowania badań operacyjnych w praktyce
  • badania operacyjne w transporcie i zarządzaniu zapasami
  • zarządzanie projektami
  • algorytmy ewolucyjne i mrówkowe, sieci neuronowe
  • metody wielokryterialne
  • analiza ryzyka decyzyjnego
  • algorytmy programowania matematycznego
© rdb