Informacje

Artykuły zgłoszone na MZBO'14 są obecnie recenzowane.
W kwietniu 2015 recenzje będą przesyłane do autorów. Artykuły należy sformatować zgodnie z nowymi wskazówkami Wydawnictwa UE.


W 2015 roku organizatorem konferencji będzie Katedra Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.Wskazówki dla autorów


Ogólnopolska Konferencja
Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych '14

Artykuły należy sformatować zgodnie z nowym szablonem zamieszczonym na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach:
Szablon Wydawnictwa

© rdb