VII Międzynarodowa Konferencja
Projekty Regionalne i Lokalne
- zarządzanie ryzykiem projektu


12-13 czerwca 2017 r.
 
 
 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Honorowy Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Henryk Brandenburg

Przewodniczący

dr Gabriel Tobor

Członkowie

mgr Katarzyna Ficek-Wojciuch
mgr Monika Janiszek
dr Marek Magdoń
dr Andrzej Majorczyk
Martine Miny
dr inż. Przemysław Sekuła